Porträtt: Anonymous
Visa poster 1 till 20 från 38 resultater
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Frånsida
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head right

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Frånsida
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Jupiter, diademed, bearded, right
Frånsida
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head right

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Jupiter, diademed, bearded, right
Frånsida
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Jupiter, diademed, draped, bearded, right
Frånsida
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Frånsida
S C: Winged Thunderbolt

objects: 10
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Owl standing right, head front

objects: 4
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Owl standing left, head front

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Olive tree
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Club

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Helmet
Frånsida
S C: Owl standing right, head front

objects: 2
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Roma?, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Roma?, helmeted, draped, right
Frånsida
S C: Fortuna standing left
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Frånsida
S C: Dolphin wrapped round anchor

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Frånsida
S C: Dolphin
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, bearded, right
Frånsida
S C: Dolphin wrapped round anchor
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, right
Frånsida
S C: She-wolf and twins right
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, left
Frånsida
S C: She-wolf and twins right

objects: 2
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right
Frånsida
S C: Cuirass
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right (cuirass barely visible)
Frånsida
S C: Shield depicting she-wolf and twins lying on crossed spears
Visa poster 1 till 20 från 38 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod