Valör: Reduced half siliqua
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
A.D. 360 - A.D. 363
Valör
Reduced half siliqua
Myntverk
Treverer
Åtsida
FL CL IVLIA-NVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A PERPETV: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod