Valör: Quinarius
Visa poster 1 till 20 från 527 resultater

objects: 16; Skattfynd: 1
Datum
25 B.C. - 23 B.C.
Valör
Quinarius
Myntverk
Mérida
Åtsida
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 17
Datum
25 B.C. - 23 B.C.
Valör
Quinarius
Myntverk
Mérida
Åtsida
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 56; skattfynder: 6
Datum
29 B.C. - 26 B.C.
Valör
Quinarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
CAESAR IMP VII: Head of Octavian, bare, right
Frånsida
ASIA RECEPTA: Victory, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left, on cista mystica between two snakes

objects: 10
Datum
21 B.C.
Valör
Quinarius
Myntverk
Peloponnesos
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
Victory standing left on prow, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 3
Datum
31 B.C. - 29 B.C.
Valör
Quinarius
Myntverk
Kyrene
Åtsida
SCARPVS IMP: Open right hand
Frånsida
CAESARI DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 4
Datum
A.D. 68 - A.D. 69
Valör
Quinarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5
Datum
A.D. 68 - A.D. 69
Valör
Quinarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Datum
A.D. 69
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath in right hand and palm in left
Datum
A.D. 69
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
CONCORDIA P R: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopia in left

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP PON TR POT: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CE: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left

objects: 2
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVST: Victory advancing right, holding wreath and palm
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

objects: 2
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Datum
A.D. 73
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

objects: 2
Datum
A.D. 74
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Visa poster 1 till 20 från 527 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod