Valör: Half siliqua
Visa poster 1 till 20 från 81 resultater

objects: 2
Datum
347 - 348
Valör
Half siliqua
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Datum
347 - 348
Valör
Half siliqua
Myntverk
Treverer
Åtsida
D N CONSTA-NS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Datum
388 - 393
Valör
Half siliqua
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Datum
388 - 393
Valör
Half siliqua
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
393 - 394
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
393 - 394
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
394 - 395
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
394 - 395
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
394 - 395
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Datum
394 - 395
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
378 - 383
Valör
Half siliqua
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
378 - 383
Valör
Half siliqua
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
378 - 383
Valör
Half siliqua
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Datum
394 - 395
Valör
Half siliqua
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SPES RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
367 - 375
Valör
Half siliqua
Myntverk
Treverer
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AV-GVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Datum
457 - 474
Valör
Half siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SAL/REI/P(rev.U)I within wreath

objects: 2
Datum
395 - 402
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Datum
395 - 402
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Datum
395 - 402
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Datum
395 - 402
Valör
Half siliqua
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Visa poster 1 till 20 från 81 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod