Gudomlighet: Victory
Valör: AE3
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE
Visa poster 1 till 20 från 78 resultater

objects: 17
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 25
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 23
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
378 - 383
Valör
AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 28
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 39
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 34
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Datum
367 - 375
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Datum
375 - 378
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Datum
375 - 378
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 9
Datum
375 - 378
Valör
AE3
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 27
Datum
364 - 367
Valör
AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Visa poster 1 till 20 från 78 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod