Gudomlighet: Roma
Visa poster 1 till 20 från 1658 resultater

objects: 10
Datum
A.D. 41 - A.D. 54
Valör
Cistophorus
Myntverk
Pergamum
Åtsida
TI CLAVD CAES AVG: Head of Claudius, bare, left
Frånsida
ROM ET AVG COM ASI: Claudius, standing front, left, being crowned by female figure, right, holding cornucopia; all within distyle temple

object: 1
Datum
A.D. 60 - A.D. 61
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 6
Datum
A.D. 60 - A.D. 61
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 2
Datum
A.D. 61 - A.D. 62
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 3
Datum
A.D. 61 - A.D. 62
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 2
Datum
A.D. 62 - A.D. 63
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VIIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

object: 1
Datum
A.D. 62 - A.D. 63
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P VIIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 7
Datum
A.D. 63 - A.D. 64
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P X COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand
Datum
A.D. 63 - A.D. 64
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Frånsida
PONTIF MAX TR P X COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 5
Datum
A.D. 64 - A.D. 65
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

objects: 14
Datum
A.D. 64 - A.D. 65
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left
Datum
A.D. 66 - A.D. 67
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

object: 1
Datum
A.D. 67 - A.D. 68
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

object: 1
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

object: 1
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

objects: 2
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
P M TR P P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 5
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

object: 1
Datum
A.D. 62 - A.D. 68
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAE AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
TR PON P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms
Visa poster 1 till 20 från 1658 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod