Gudomlighet: Pluto
Visa poster 1 till 18 från 18 resultater
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVII IMP III COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 3
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 2
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 6
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII IMP III COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVR ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 4
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 5
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Visa poster 1 till 18 från 18 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod