Gudomlighet: Pluto
Visa poster 1 till 18 från 18 resultater
Datum
A.D. 214
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Datum
A.D. 214
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVII IMP III COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 2
Datum
A.D. 215
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

object: 1
Datum
A.D. 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 2
Datum
A.D. 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Datum
A.D. 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur
Datum
A.D. 215
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Datum
A.D. 216
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 216
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Pluto, wearing polos on head, seated left, extending right hand and holding sceptre in left hand; to left, Minotaur

object: 1
Datum
A.D. 215
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII IMP III COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Datum
A.D. 215
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AVR ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 3
Datum
A.D. 216
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus

objects: 3
Datum
A.D. 217
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P S C: Pluto, wearing polos, seated left, resting right hand on knee, holding sceptre in left hand; to left, Cerberus
Visa poster 1 till 18 från 18 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod