Gudomlighet: Diana
Visa poster 1 till 20 från 165 resultater

object: 1
Datum
15 BCE - 13 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 6; skattfynder: 5
Datum
15 BCE - 13 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 3
Datum
15 BCE - 13 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 5; Skattfynd: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1; Skattfynd: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IMP XII SICILI: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 2
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 4
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 12
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

object: 1
Datum
11 BCE - 10 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right
Datum
7 BCE - 6 BCE
Valör
4 Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
IMP XV SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 2
Datum
29 BCE - 27 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Bust of Diana, draped, right, with quiver
Frånsida
IMP CAESAR: Legend in architrave of temple; inside, military trophy on naval base; triskelis in pediment

objects: 12
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Frånsida
C MARIVS TRO IIIVIR: Bust of Diana, diademed, right; behind, quiver

objects: 9
Datum
41 - 42
Valör
Cistophorus
Myntverk
Efesos
Åtsida
TI CLAVD CAES AVG: Head of Claudius, bare, left
Frånsida
DIAN EPHE: Temple of Diana of Ephesus, four columns, statue in center, right

objects: 6
Datum
50 - 51
Valör
Cistophorus
Myntverk
Efesos
Åtsida
TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA: Head of Claudius, laureate, right, and Agrippina the Younger, bare, jugate, left
Frånsida
DIANA EPHESIA: Cultus-statue of Diana Ephesia

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
AVG DIVI F P P: Head of Augustus, radiate, right
Frånsida
IMP XII SICIL: Diana advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 3
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERVA CAES AVG PONT MAX TR P: Head of Nerva, laureate, right
Frånsida
COS II DESIGN III P P: Diana, wearing short tunic, running right, with right hand drawing arrow from quiver on back and holding bow in left; behind her on right, a dog, running right

objects: 2
Datum
114 - 117
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES TRAIAN AVG GERM: Bust of Minerva, helmeted, right
Frånsida
S C: Diana walking right, drawing arrow from her quiver
Visa poster 1 till 20 från 165 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod