Autoritet: Tetricus I
Visa poster 1 till 20 från 295 resultater

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, seated left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P I COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear or sceptre in right hand and globe in left hand
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P III COS P P: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and sceptre in left hand
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P III COS II P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand, placing left foot on globe
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ADVENTVS AVG: Tetricus I, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Unpublished bust of Tetricus I
Frånsida
COMES AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right
Frånsida
HILARITAS AVGG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand; flanking her, two children
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, small figure of Tetricus I

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS PIVS AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Frånsida
IOVI VICTORI: Jupiter, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Frånsida
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS P F AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Frånsida
NOBILITAS AVGG: Nobilitas, draped, standing right by prow, holding spear in right hand and globe in left hand
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right
Frånsida
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Frånsida
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Datum
271 - 274
Valör
Aureus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Frånsida
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Visa poster 1 till 20 från 295 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod