Autoritet: Procopius
Visa poster 1 till 20 från 26 resultater

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield
Datum
364 - 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVB: Emperor, head right, standing left, holding spear in right hand and resting left on shield

objects: 9
Datum
364 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/V within laurel wreath
Datum
364 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
VOT/V within laurel wreath

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/●/V within laurel wreath
Datum
364 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed and cuirassed, right
Frånsida
VOT/●/V within laurel wreath

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
Medallion
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding sceptre in right hand and resting left on shield

objects: 7
Datum
364 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield. At foot, left, a small indeterminate objekt; above, in field right, ☧

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield; above, in field right, ☧

objects: 2
Datum
364 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield

object: 1
Datum
364 - 366
Valör
Solidus
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield

objects: 2
Datum
365 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/V within wreath
Datum
365 - 366
Valör
Siliqua
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/V within wreath
Datum
365 - 366
Valör
Medallion
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding sceptre in right hand and resting left on shield

object: 1
Datum
365 - 366
Valör
AE2
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, standing left, holding labarum in right hand and resting left on shield, left foot on prow

objects: 3
Datum
365 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield. On ground left a small indeterminate object; above, in field, right, ☧

object: 1
Datum
365 - 366
Valör
AE3
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

object: 1
Datum
364 - 367
Valör
Double maiorina
Myntverk
Heraclea
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield
Visa poster 1 till 20 från 26 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod