Autoritet: Clodius Macer
Visa poster 1 till 20 från 42 resultater
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress; two javelins behind
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACR LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Frånsida
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Frånsida
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L MACRI S C: Lion's head, right
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Frånsida
LIB LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S← C: Lion's head, right
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Frånsida
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Frånsida
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla; staff of the aquila points downward
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Frånsida
MACRIAN LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Frånsida
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Visa poster 1 till 20 från 42 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod