Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.leo_i.5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N L-EO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PRTE AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N LEOS P F AVG ?: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος