Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.leo_i.1
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N LE-ON VG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG ?: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; cross above bust
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N L-EO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ΛEONS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEONS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
Unclear Leo I legend: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N LEO PER AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Unclear Leo I legend: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N LEO PERPET: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N LEO P F AVGO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; cross above bust
Οπισθότυπος
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος