Δηλωτικό, Οπισθότυπος: SVG File Monogram 2 (Libius Severus)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 2 within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 2
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος