Φίλτρα

Δηλωτικό, Οπισθότυπος: SVG File Monogram 1 (Gundobad)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
451
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[DN] ZENO PER [P AVG]: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Gundobad monogram within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος