Δηλωτικό, Οπισθότυπος: N
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVA: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, eagle

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
MERCVRIO CONS AVG: Hippocamp, right
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
NEPTVNO CONS AVG: Hippocamp or capricorn, right

objects: 13
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
SOLI CONS AVG: Pegasus, right, springing heaven-ward

objects: 7
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
SOLI CONS AVG: Pegasus, left, springing heaven-ward
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, leaning on shield, holding helmet in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος