Πορτραίτο: Lucius Verus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 385

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORD AVG COS II: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in right hand; cornucopiae under seat
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORD AVG COS II: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in right hand; cornucopiae under seat

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORD AVG COS II: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in right hand and resting left elbow on statuette of Spes; cornucopiae under seat

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORD AVG TR P COS II: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in right hand and resting left elbow on statuette of Spes; cornucopiae under seat
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORD AVGVSTOR COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, drapery on left shoulder, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, with aegis, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, left
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGVSTORVM COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Lucius Verus, togate, standing left, holding globe in right hand and roll in left hand at side

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COS II: Two clasped right hands, holding standard
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIB AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, seated left on high platform; before them, soldier standing right, holding abacus and spear; below, man with out-stretched hands

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROV DEOR TR P COS II: Providentia, draped, standing left, holding globe on extended right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PROV DEOR TR P COS II: Providentia, draped, standing left, holding globe on extended right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
PROV DEOR TR P COS II: Providentia, draped, standing left, holding globe on extended right hand and cornucopiae in left hand

objects: 41
Χρονολόγηση
A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
PROV DEOR TR P COS II: Providentia, draped, standing left, holding globe on extended right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 385

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος