Πορτραίτο: Lucius Verus Divus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, standing front, head left, wings open

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Funeral pyre in four tiers, adorned with statues and garlands, quadriga on top
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XIIII COS IIII: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand (reverse of Antoninus Pius)

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO S C: Lucius Verus, seated left in quadriga drawn by four elephants, on each sits a driver

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO S C: Eagle, head turned left, standing right on globe on which are sometimes stars

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO S C: Eagle, head turned right, standing left on globe on which are sometimes stars

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO S C: Funeral pyre in four tiers, adorned with statues and garlands, quadriga on top
Χρονολόγηση
A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VERVS: Bust of Lucius Verus,draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO S C: Funeral pyre in four tiers, adorned with statues and garlands, quadriga on top
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος