Πορτραίτο: Julia Soaemias
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 27
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Head of Elagabalus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Soaemias

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG: Annona (or Abundantia), draped, standing left, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand; to left, modius
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO: Juno, draped, standing front, head left, holding patera in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO REGINA: Juno, veiled and diademed, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO REGINA: Juno, veiled and diademed, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Pietas, draped, sacrificing over altar and holding incense-box in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, draped, seated left, raising right hand to her lips and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, sacrificing out of patera in right hand over lighted altar and holding caduceus in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, standing left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; in field, star

objects: 40
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, standing left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; sometimes in field, star

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, standing left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; in field, star

objects: 43
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, seated left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, child
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, seated left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, child

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS: Venus, diademed, draped, seated left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, child
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, draped, standing (left or right?), holding palladium in extended right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding simpulum in extended right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding simpulum in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
MATER DEVM S C: Cybele, towered, draped, seated left in a throne between two lions, holding branch in extended right hand and resting left arm on drum set on left knee

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA: Bust of Julia Soaemias, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
MATER DEVM S C: Cybele, towered, draped, seated left in a throne between two lions, holding branch in extended right hand and resting left arm on drum set on left knee

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA SOAEMIAS AVG: Bust of Julia Soaemias, diademed, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS CAELESTIS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; in field, star
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 27

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος