Πορτραίτο: Dryantilla
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
IVNO REGINA or IVNONI REGINA: Juno, draped, standing left, holding uncertain object in right hand and double cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος