Πορτραίτο: Constantius II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICE: Constantius II, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding globe in right hand and spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICE: Constantius II, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding globe in right hand and spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICE: Constantius II, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding globe in right hand and spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος