Πορτραίτο: Carausius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1146

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVAT AVG: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORI AVGGG: Hercules, wearing lion's skin, standing right, quiver over shoulder, resting right hand on club and holding quiver in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right, or bust of Carausius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX CARAVSI AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG: Salus, draped, standing left, feeding snake held in arms
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, cuirassed, left, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot, captive
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSER AVG: Neptune, seated left on rock, holding anchor in right hand and trident in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F IN AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS IN AVG or VIRTVS INV AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, holding globe in right hand and spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; sometimes at foot, captive

objects: 2
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and sometimes holding sceptre in left hand; sometimes at foot, captive
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COHR PRAET or COHRT PRAET: Four ensigns

objects: 6
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and leaning on shield and holding spear with left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right, holding wreath in right hand and ensign in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVGGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and leaning on shield and holding spear with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1146

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος