Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Comitatensian
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PI-E-TAS AVG N-OSTRI: Libius Severus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in left hand, crowned by Victory; extending right hand to a kneeling turreted figure, presented to him by a helmeted armed figure

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 461
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος