Νομισματοκοπείο: Colonia Patricia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 131

object: 1
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches

objects: 21; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches

objects: 6
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V

objects: 4
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 2
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 15; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 2
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
FORTVN REDV CAESARI AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
FORTVN REDVC CAESARI AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

object: 1
Χρονολόγηση
20 BCE - 19 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
FORTVN REDVC CAESARI AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 15 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IOVI VOT SVSC PRO SAL CAES AVG S P Q R: Legend in five lines in oak-wreath

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 15 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IOVIS TONANTIS: Jupiter, standing left, in hexastyle temple, holding thunderbolt in right hand and leaning left on sceptre

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
S P Q R: Victory standing front with wings spread, holding shield inscribed CL V

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IOV TON: Jupiter, standing left, in hexastyle temple, holding thunderbolt in right hand and leaning left on sceptre
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
IOV TON: Jupiter, standing left, in hexastyle temple, holding thunderbolt in right hand and leaning left on sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 131

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος