Υπεύθυνος έκδοσης: L. Mescinius Rufus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

object: 1
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TR POT IIX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS AVG SVF P: Augustus, togate, seated left on platform inscribed LVD S, giving suffimenta to one of two togate figures

objects: 10; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V PR RE CAES

objects: 3
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V PR RE CAES

object: 1; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V P S PR S ET RED AVG

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR XV SF: Cippus inscribed IMP CAES AVG LVD SAEC
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR XV SF: Cippus inscribed IMP CAES AVG LVD SAEC

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
S C OB R P CVM SALVT IMP CAESAR AVGVS CONS: Augustus bust right, on round shield in laurel wreath
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V P S PR S ET RED AVG
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
S C OB R P CVM SALVT IMP CAESAR AVGVS CONS: Augustus bust right, on round shield in laurel wreath
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR S C: Cippus inscribed IMP CAES AVGV COMM CONS

objects: 10; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
I O M S P Q R V S PR S IMP CAE QVOD PER EV R P IN AMP AT Q TRAV S E: Legend in seven lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS IIIVIR S C: Cippus inscribed IMP CAES AVGV COMM CONS
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος