Υπεύθυνος έκδοσης: Cn. PISO Cn.F
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

objects: 7
Χρονολόγηση
15 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 12
Χρονολόγηση
15 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 43; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, laureate, right; Linear border
Οπισθότυπος
CN PISO L SVRDIN C PLOT RVF: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border

object: 1
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); linear border
Οπισθότυπος
CN PISO L SVRDIN C PLOT RVF: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border

object: 1
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); linear border
Οπισθότυπος
CN PISO C PLOT L SVRDIN: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F AVGVSTVS?: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); Coarse linear border
Οπισθότυπος
CN PISO C PLOTIVS L SVRDIN: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; coarse linear border
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (large); linear border
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; dotted border
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (large)
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; dotted border
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (smaller head)
Οπισθότυπος
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; double linear border
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος