Υπεύθυνος έκδοσης: C. Asinius Gallus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

objects: 9
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Οπισθότυπος
C ASINIVS C F GALLVS IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
C ASINIVS C F GALLVS IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 10
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
C.ASINIVS GALLVS IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 27; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ASINIVS GALLVS IIVIR A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος