Υπεύθυνος έκδοσης: C. Antistius Vetus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

objects: 3
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT VIII: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTIST VETVS FOR DVS P R QVM GABINIS: Two veiled priests holding pig over altar right
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT VIII: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTIST VETVS FOED P R CVM GABINIS: Two veiled priests holding pig over altar right
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT IIX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTIST VETVS IIIVIR APOLLINI ACTIO: Apollo, laureate, standing left, in long robes, on platform between two anchors, holding patera and lyre

objects: 2; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT IIX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTISTI VETVS IIIVIR APOLLINI ACTIO: Apollo, laureate, standing left, in long robes, on platform between two anchors, holding patera and lyre

objects: 3; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C ANTISTVS VETVS IIIVIR: Bust of Venus, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
COS IMP CAESAR AVGV XI: Simpulum and lituus, above, tripod and patera, below

objects: 5
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C ANTISTVS VETVS IIIVIR: Bust of Venus, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
COS IMP CAESAR AVGVS XI: Simpulum and lituus, above, tripod and patera, below

objects: 2
Χρονολόγηση
16 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C ANTISTI VETVS IIIVIR: Bust of Victory, winged, draped, right
Οπισθότυπος
PRO VALETVDINE CAESARIS S P Q R: Veiled priest standing left, holding patera over altar right; victimarius leads bull to same altar with knife
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος