Θεότητα: Serapis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
AE Large
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIAN AVGVSTVS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT P P COS VIII CENS S C: Serapis, wearing modius, standing left, holding corn-ears, poppies, and cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 95 - A.D. 96
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIANVS AVG GERM: Head of Domitian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAES: Serapis and Cerberus seated inside tetrastyle temple
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE: Hadrian and Sabina, standing right, facing Serapis and Isis, standing left; Hadrian and Serapis clasping hands; Isis holding sistrum; Sabina raising hand; between them, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 318

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE // S C (in exergue): Serapis and Isis standing right, greeting Hadrian and Sabina standing left; between them, altar; Serapis and Hadrian clasping hands, Isis holding sistrum, Empress raising hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, holding roll in left hand and clasping right hands over lit altar with Serapis, wearing long robe and polos, and Isis, wearing lotus and holding up sistrum in left hand, both standing right; Victory, winged, draped, standing right, crowns Commodus with right hand and holds palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 191 - A.D. 192
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
SERAPIDI CONSERV AVG: Serapis, radiate, standing front, head left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 191 - A.D. 192
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
SERAPIDI CONSERV AVG: Serapis, radiate, standing front, head left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 191
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
SERAPIDI CONSERV AVG COS VI P P S C: Serapis, radiate, standing right with head turned back to left, raising right hand and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 191
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
SERAPIDI CONSERV AVG COS VI P P S C: Serapis, radiate, standing right with head turned back to left, raising right hand and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 191
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
SERAPIDI CONSERV AVG COS VI P P S C: Serapis, radiate, standing right with head turned back to left, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 212
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 212
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 213
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 213
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS FEL AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος