Θεότητα: Saturn
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Saturn standing left, holding branch and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 254 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, veiled, draped, standing right, holding scythe in right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Saturn, standing left, holding sceptre in right hand and scythe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 276 - A.D. 282
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR PROBVS P F AVG: Bust of Probus, radiate, cuirassed, right or bust of Probus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding sceptre surmounted by eagle in right hand
Οπισθότυπος
TEMP FELICITAS: Saturn or Tempus, standing right, right hand on zodiac chart in which are the four seasons and holding sceptre in left hand; to his right, nude female figure (the new year), holding cornucopiae
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος