Θεότητα: Quies
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 84

objects: 5
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES - AVGG: Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 19
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES - AVGG: Quies, draped, standing left, holding branch downwards in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
305 - 306
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANO SEN AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
QVIES AVGG: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
305 - 306
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANO SEN AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
QVIES AVGG: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES AV-GVSTORVM: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES - AVGG: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES AV-GVSTORVM: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES AVGG: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
307 - 308
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
QVIES - AVGG: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 12
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES AVG-VSTORVM: Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES - AVGG: Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Maximian laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Maximian laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Maximian laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Maximian laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG: Providentia, draped, standing right, extending right hand to Quies; Quies, draped, standing left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 84

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος