Θεότητα: Pegasus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

objects: 51
Χρονολόγηση
76 - 77
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Pegasus standing right, left foreleg raised, wings curling up on back

object: 1
Χρονολόγηση
76 - 77
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAES AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Pegasus standing right, left foreleg raised, wings curling up on back

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII: Pegasus right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Pegasus right

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS V: Pegasus right

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Pegasus right

objects: 4
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Mutinus Titinus, bearded, right?
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P: Pegasus right on pedestal inscribed Q TITI

objects: 13
Χρονολόγηση
124 - 125
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, radiate, right
Οπισθότυπος
COS III (III occasionally in exergue) // S C (in exergue): Pegasus, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 658i

objects: 6
Χρονολόγηση
124 - 125
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, radiate, right
Οπισθότυπος
COS III (III occasionally in exergue) // S C (in exergue): Pegasus, left
Παραπομπή
RIC II Hadrian 659
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG II AVGVSTA P F: Pegasus, standing right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος