Θεότητα: Mercury
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 54

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 34 - A.D. 35
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopia; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVI: Legend surrounding large S C

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 35 - A.D. 36
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVII: Legend surrounding large S C

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 36 - A.D. 37
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXIIX: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, right; caduceus behind
Οπισθότυπος
S C: Rooster right
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, left; caduceus behind
Οπισθότυπος
S C: Rooster right

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, right
Οπισθότυπος
S C: Winged caduceus
Χρονολόγηση
A.D. 101 - A.D. 102
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Mercury standing left, holding purse and caduceus

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, right; caduceus and E behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P C MAMIL LIME TAN: Odysseus walking right to meet his pet Argos

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VESPASIANVS: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Bust of Mercury, draped, with caduceus, on left, and bust of Jupiter, diademed, on right; both surrounded by stars
Χρονολόγηση
A.D. 128
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, radiate, right
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Mercury standing facing, holding caduceus; behind, ram standing left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, laureate, drapery on left shoulder, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 173 - A.D. 174
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 174
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Bust of Marcus Aurelius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VII COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 174
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VII COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing front, head left, holding purse in right hand and caduceus in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing front, head left, holding purse in right hand and caduceus in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding purse in right hand and caduceus in left hand; at feet, a cock, standing left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding purse in right hand and caduceus in left hand; at feet, a cock, standing left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 172 - A.D. 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding patera in right hand and caduceus in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 54

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος