Θεότητα: Medusa
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

object: 1
Χρονολόγηση
19 B.C. - 4 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AQVILLIVS FLORVS IIIVIR: Triskelis with winged Medusa head and legs
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Two laurel branches flanking oak-wreath; inside, OCS
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L C MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Large head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L C MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
SICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI CARTHAGO S C: Bust of Carthago, turreted and draped, right; behind. Cornucopiae
Οπισθότυπος
S←ICILIA: Small head of Medusa on triskelis; ears of corn between the legs

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 207
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Head of Medusa, facing

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA: Head of Medusa, facing, with wings and serpents in hair
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA: Head of Medusa, facing, with wings and serpents in hair

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA: Head of Medusa, facing, on aegis

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 206 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA: Head of Medusa, winged, facing

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 206 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA: Head of Medusa, on aegis, facing
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Bust of Medusa, facing front
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος