Θεότητα: Mars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1382

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καισαραυγούστα
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MARTIS VLTORIS: Domed Temple with four columns. Inside, Mars, helmeted, standing left, holding aquila in right hand and standard over left shoulder
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καισαραυγούστα
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
MARTIS VLTORIS: Domed Temple with four columns. Inside, Mars, helmeted, standing left, holding aquila in right hand and standard over left shoulder

objects: 5; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καισαραυγούστα
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 15 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MAR VLT: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

objects: 14; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MAR VLT: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
MAR VLT: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MART VLT: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

«θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
MART VLT: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MART VLTO: Tetrastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MARTIS VLTORIS: Tetrastyle round domed temple, Mars standing inside left, with legionary insignia and parazonium
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MART VLT: Hexastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

object: 1; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MART VLT: Hexastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
MART VLT: Hexastyle round domed temple, Mars, helmeted and cloaked, standing inside left, holding aquila in right hand and parazonium in left

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

objects: 7; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

objects: 9; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος