Θεότητα: Justitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51

objects: 31
Χρονολόγηση
22 - 23
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of woman as Iustitia, draped, right, wearing stephane decorated with floral ornaments; her hair is fastened in a knot at the back
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXIIII round S C: Legend surrounding large S C
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP VESPA CAESAR AVGVS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA|IVSTITIA: Justitia standing left, holding jug and sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 6
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P II COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P II COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P: Head of Nerva, radiate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST S C: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 21
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS DES II // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 31
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS II // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 10
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre

objects: 27
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG P P // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG P P // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III P P (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος