Θεότητα: Justitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51

objects: 22
Χρονολόγηση
A.D. 22 - A.D. 23
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of woman as Iustitia, draped, right, wearing stephane decorated with floral ornaments; her hair is fastened in a knot at the back
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXIIII round S C: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
A.D. 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP VESPA CAESAR AVGVS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA|IVSTITIA: Justitia standing left, holding jug and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Οπισθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 96
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 97
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left
Χρονολόγηση
A.D. 97
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P II COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left
Χρονολόγηση
A.D. 97
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P II COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 96
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P: Head of Nerva, radiate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST S C: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 21
Χρονολόγηση
A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS DES II // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 26
Χρονολόγηση
A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS II // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre

objects: 24
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG P P // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG P P // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVG // COS III P P (in exergue): Justitia seated left, holding patera and sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος