Θεότητα: Isis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE: Hadrian and Sabina, standing right, facing Serapis and Isis, standing left; Hadrian and Serapis clasping hands; Isis holding sistrum; Sabina raising hand; between them, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 318

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE // S C (in exergue): Serapis and Isis standing right, greeting Hadrian and Sabina standing left; between them, altar; Serapis and Hadrian clasping hands, Isis holding sistrum, Empress raising hand
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 138
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
Isis riding dog right, head left, holding sistrum and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 826 (as), RIC II Hadrian 826 (dupondius)
Χρονολόγηση
A.D. 141
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, left
Οπισθότυπος
S C: Isis, seated frong, head left, on dog, holding sistrum
Χρονολόγηση
A.D. 141
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, left
Οπισθότυπος
S C: Isis, seated frong, head left, on dog, holding sistrum
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, left
Οπισθότυπος
Isis, with lotus flower on her head, holding sistrum in right hand; at her feet, peacock standing left and lion standing right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, holding roll in left hand and clasping right hands over lit altar with Serapis, wearing long robe and polos, and Isis, wearing lotus and holding up sistrum in left hand, both standing right; Victory, winged, draped, standing right, crowns Commodus with right hand and holds palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 192
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

objects: 29
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λαττάκεια
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λαττάκεια
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS S C: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Isis, draped, standing right, holding sistrum in right hand and presenting two corn-ears to Caracalla, in military attire, standing left, holding spear in right hand and trampling on crocodile

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Isis, draped, standing right, holding sistrum in right hand and presenting two corn-ears to Caracalla, in military attire, standing left, holding spear in right hand and trampling on crocodile
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 51

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος