Θεότητα: Fides
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 497

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing at angle to left, holding patera in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing right, holding corn-ears and poppy and basket of fruit

object: 1
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIANVS AVG COS III: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae

objects: 7
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIAN AVG COS IIII: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae

objects: 19
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left

objects: 4
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, radiate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, radiate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, radiate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR: Head of Titus, radiate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLIC S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR: Head of Titus, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding patera and cornucopiae
Χρονολόγηση
77 - 78
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR: Head of Titus, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA S C: Fides standing left, holding caduceus and cornucopiae

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS X: Head of Domitian, radiate, right
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing left, holding plate of fruits in right hand and corn-ears in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS X: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing left, holding plate of fruits in right hand and corn-ears in left
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: Head of Domitian, radiate, right
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing left, holding plate of fruits in right hand and corn-ears in left

objects: 9
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing left, holding plate of fruits in right hand and corn-ears in left

objects: 3
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing left, holding plate of fruits in right hand and corn-ears in left

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
FIDEI PVBLICAE S C: Fides standing right, holding corn-ears and plate of fruit
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 497

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος