Θεότητα: Felicitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 789
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA ORB TER: Head of Concordia, diademed and veiled, right
Οπισθότυπος
PIA FELICITAS: Felicitas standing left, holding patera over altar in right hand, and short sceptre in left
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGVST S C: Felicitas, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopia in left, leaning on cippus
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGVST S C: Felicitas, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopia in left, leaning on cippus

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGVST S C: Felicitas, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopia in left; leaning on cippus

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, left
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGVST S C: Felicitas, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopia in left; leaning on cippus

objects: 4
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopia in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopia in left

object: 1
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIANVS AVG COS III: Bust of Vespasian, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae

object: 1
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS IIII: Head of Vespasian, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG COS IIII: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Χρονολόγηση
72 - 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P P COS IIII: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES VESPAS IMP P TR P COS II: Head of Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae

objects: 12
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II: Head of Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas, draped, standing left, holding winged caduceus upright in right hand and cornucopiae in left

objects: 4
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR VESPASIAN IMP PON TR POT COS II: Head of Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 789

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος