Θεότητα: Fecunditas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved and coiled in bands across head and drawn up at back and piled in a round coil on top.
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, standing right, holding sceptre and child
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing left between two children reaching up and holding two infants in her arms

objects: 32
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing left between two children reaching up and holding two infants in her arms

objects: 62
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and infant in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVGVST: Fecunditas, draped, standing left, holding two infants in her arms; to one side, child

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing right, holding infant; at left and right, a child reaching up
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing right, holding infant; at left and right, a child reaching up

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; at left and right, a child standing

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; at left and right, a child standing

object: 1
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; to right at feet, a child

objects: 6
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; to right at feet, a child
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; behind, a child
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and a child in left hand
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVGVSTA: Fecunditas, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE S C: Fecunditas, draped, standing right, between two children and holding two infants in her arms

objects: 12
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE S C: Fecunditas, draped, standing left, between two children and holding two infants in her arms

objects: 11
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE S C: Fecunditas, draped, standing left, between two children and holding two infants in her arms

objects: 2
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, left
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE S C: Fecunditas, draped, standing left, between two children and holding two infants in her arms

objects: 19
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing right, holidng sceptre in right hand and infant in left arm

objects: 10
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, sometimes diademed, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing right, holidng sceptre in right hand and infant in left arm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος