Θεότητα: Dacia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian, in attitude of mourning, seated right on oval shield; sword below

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian, in attitude of mourning, seated right on oval shield; sword below

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian, in attitude of mourning, seated right on oval shield; sword below

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian, in attitude of mourning, seated right on oval shield; sword below

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian seated right next to trophy

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian seated right next to trophy

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian seated right next to trophy

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Dacian seated right next to trophy

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Tiber standing left, pushing Dacia to the ground with right knee

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Tiber standing left, pushing Dacia to the ground with right knee

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right with aegis
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Tiber standing left, pushing Dacia to the ground with right knee

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, left with aegis
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Tiber standing left, pushing Dacia to the ground with right knee

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, right (sometimes with aegis)
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on shield and pile of arms; before her on left a trophy

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on shield and pile of arms; before her on left a trophy

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right with aegis
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on shield and pile of arms; before her on left a trophy

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, radiate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on shield and pile of arms; before her on left a trophy

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on shield and pile of arms; before her on left a trophy
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia, seated left, in attitude of mourning on pile of arms; before her on left a trophy
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Dacia seated left, in attitude of mourning on pile of arms, holding trophy in right hand; various shields in front

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 112 - A.D. 114
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C DA CAP: Dacia kneeling with hand tied behind her back; various arma around
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος