Θεότητα: Constantia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 42
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 42
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 42
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 46 - A.D. 47
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 46 - A.D. 47
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 49 - A.D. 50
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VIIII IMP XVI: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand
Χρονολόγηση
A.D. 49 - A.D. 50
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VIIII IMP XVI: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 51
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P X P P IMP XVIII: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 51
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P X P P IMP XVIII: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Constantia seated, left, on curule chair, raising right hand

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 50
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI SC: Constantia, helmeted, in military dress, standing left, holding spear in left hand and raising right

objects: 28
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI S C: Constantia, helmeted, in military dress, standing left, holding spear in left hand and raising right
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, right
Οπισθότυπος
IMP TITVS VESP REST S C: Constantia standing left, raising right hand and holding spear in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, bare, right
Οπισθότυπος
IMP T VESP AVG REST S C: Constantia standing left, raising right hand and holding spear in left
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CL CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, right
Οπισθότυπος
IMP TITVS VESP REST S C: Constantia standing left, raising right hand and holding spear in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος