Θεότητα: Aequitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76
Χρονολόγηση
A.D. 114 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
METALL VLPANIANI DELM: Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 114 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
METALL VLPIANI PANN: Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 114 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
METALLI PANNONICI: Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 114 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIANO AVG GER DAC PART: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
METALLI VLPANI S C: Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 114 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO GER DACICO TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
METALLI VLPANI DELM: Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADR ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS II: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and vertical rod in left
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and vertical rod in left

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and vertical rod in left
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales out in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales out in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Bust of Antoninus Pius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales out in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 150 - A.D. 151
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIIII: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
PII P P TR POT II COS II: Aequitas, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 139
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, radiate, right
Οπισθότυπος
COS IIII S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 150 - A.D. 151
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in extended right hand and cornucopiae in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 193
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG
Οπισθότυπος
AEQVIT AVG TR P COS II: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 193
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTINAX AVG: Head of Pertinax, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVIT AVG TR P COS II S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος