Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Vespasian
Θεότητα: Aequitas
Νομισματική αξία: As OR Νομισματική αξία: Dupondius
Τρόπος κατασκευής: Struck
Νομισματοκοπείο: Rome
Είδος αντικειμένου: Coin
Πορτραίτο: Titus
Fulltext: T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II

No results found. Start over.