Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Valentinian I
Θεότητα: Victory
Νομισματική αξία: AE3
Πορτραίτο: Valentinian I
Fulltext: D N VALENTINI-ANVS P F AVG
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE

No results found. Start over.