Επιλογή όλων των όρωνΑποτελέσματα επί χάρτου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 41713

RIC I (second edition) Augustus 1A


objects: 16; «θησαυρός»: 1

RIC I (second edition) Augustus 2A


objects: 5; «θησαυρός»: 1

RIC I (second edition) Augustus 2B


objects: 4; «θησαυροί»: 3

RIC I (second edition) Augustus 4A


objects: 10; «θησαυροί»: 3

RIC I (second edition) Augustus 4B


objects: 8; «θησαυρός»: 1

RIC I (second edition) Augustus 5


object: 1; «θησαυρός»: 1

RIC I (second edition) Augustus 7A


objects: 8; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 8


objects: 5; «θησαυρός»: 1

RIC I (second edition) Augustus 9A


objects: 13; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 9B


objects: 10; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 10


objects: 4; «θησαυρός»: 1
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 41713

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος