Символ URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.theodosius_ii.1
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monogram 1 within a wreath
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monogram 1 within a wreath
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране