Символ URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.leo_i.1
Показване на записи от ХХ до 13, от общо 13 резултата
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Thessalonica
Аверс
D N LE-ON VG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N LEO PE-RPET AVG ?: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEO P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEO P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; cross above bust
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N L-EO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N ΛEONS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath

object: 1
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEONS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Никомедия
Аверс
Unclear Leo I legend: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath

object: 1
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N LEO PER AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Антиохия
Аверс
Unclear Leo I legend: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
D N LEO PERPET: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
D N LEO P F AVGO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; cross above bust
Реверс
Leo I monograms 1 or 2 within wreath
Показване на записи от ХХ до 13, от общо 13 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране