Издател: Q. Aelius Lamia
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

objects: 11
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Реверс
Q AELIVS L F LAMIA IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 19
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Реверс
Q AELIVS LAMIA IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране