Издател: Apronius
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата

objects: 4
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS APRONIVS IIIVIR: Flat-shaped altar
Реверс
SISENNA MESALLA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS MESSALLA IIIVIR: Flat-shaped altar
Реверс
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 6
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 9
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 7
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 4
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
APRONIVS GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 6
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
SISENNA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 4
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
SISENNA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 2
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
SISENNA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
SISENNA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране